Värme

Den blâ himlen och termometern utanför la pharmacie talar sitt tydliga sprâk. Värme!
Idag kan man lämna jackan hemma. Bonne journée!